Gépjármű finanszírozás.

Megoldjuk vállalkozása pénzügyi nehézségeit!

Nagyteherbírású gépjárművek és eszközök lízingje.

Jelenleg az arhívumot tekinti meg! Lehetséges, hogy az itt megjelenített tartalom elavult. Pontos és alapos tájékosztatás érdekében keresse fel ügyintézőnket, a "Kapcsolat" menüpont alatt található elérhetőségeken.

Beköszönő, vagy amit akartok!

Kedves látogató!

El vagy keseredve? Rossz helyzetbe kerültél és nem látod a kiutat? Vagy épp ellenkezőleg? Bele akarsz vágni valamibe? Vállalkoznál? Lakást vennél? Vagy Autót? A legjobb helyen jársz!!! A Hope For Kft. 12 év tapasztalatával áll a hitelügyintézés labirintusának közepén és világítótoronyként segíti – most már itt az interneten is – azokat akik eltévedtek, elvétették az irányt vagy egész egyszerűen nem is látják hogy labirintusban vannak..!. Nomen est Omen mondja Latin, Mi pedig azt hogy azért választottuk a nevünknek a Hope nevet mert az angolul azt jelenti hogy Remény. És hogy miért angolul? Németül nem hangzott olyan jól.. De tény, ami tény mi tényleg azt szeretnénk, ha segíthetnénk mindenkinek aki hozzánk fordul segítségért, tanácsért, Hitelért vagy Lízingért. Több ezer embernek segítettünk már abban, hogy autóját, lakását hitel vagy lízing segítségével vásárolja meg. És több száz embernek mondtuk már azt hogy bár lehetőségei éppen megengednék hogy hitelt vegyen fel, de szerintünk nem szabad az ő helyzetében ehhez a pénzügyi eszközért nyúlnia. Ilyenkor kicsit tudathasadásos állapotba kerülünk és több napra nem térünk magunkhoz de mivel saját magunk is pórul jártunk már (bár ez már nagyon rég történt) egyszerűen nem tehetjük meg senkivel hogy ne figyelmeztessük: Figyelj ezt ne csináld ez ebben a konstrukcióban, nagyon – nagyon sokba fog Neked és családodnak kerülni…! De félre a borongós gondolatokkal! Kedves olvasó! Nézz körül az oldalunkon! Tanulj az általunk összegyűjtött anyagok segítségével! Képezd magad, hogy elboldogulj a pénzügyek világában! Ha kérdésed van, ha autó, vagy lakás hitelre, lízingre, pályázat megírására van szükséged, fordulj hozzánk bizalommal, problémáidat megoldjuk, ötleteid megvalósításában segítünk!

Üdvözlettel:
a hopefor.hu csapata
2011-11-21 16:06:08

BETÉT- ÉS ÉRTÉKPAPÍR FEDEZET ELLENÉBEN NYÚJTOTT LAKOSSÁGI (LOMBARD) KÖLCSÖN

TERMÉKISMERTETŐ

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki rendelkezik állandó magyarországi lakhellyel és telefonos elérhetőséggel, továbbá aki a kért kölcsön biztosítékaként a Bank által elfogadható fedezetet tud felajánlani.
A hiteligénylő (vagy az óvadékot adó) a kölcsön fedezetét (az Erste Banknál vezetett forint- vagy devizaszámlán elkülönítetten kezelt összeget (betétet), illetve az Erste Banknál vagy az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett értékpapírszámlán lévő értékpapírt) óvadékként a Banknak átengedi, a Bank pedig jövedelemvizsgálat nélkül az adós rendelkezésére bocsátja az igényelt kölcsönösszeget.
Az adós (hitelfelvevő) és az óvadékot nyújtó személye eltérhet, de az óvadékot adó kizárólag magánszemély lehet.

1.    A hitel célja
A lakossági lombard hitel olyan szabad felhasználású hitel, amely célja a Bank által elfogadható fedezetet felajánló devizabelföldi személyek olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, amelyekre célhitelt nem tudnak, vagy nem kívánnak igénybe venni.

2.    A hitel összege és devizaneme
A hitel minimális összege forint alapon 300.000 Ft, deviza alapon 1.000.000 Ft-nak megfelelő EUR összeg.  Maximum összeget az óvadékul elfogadott fedezet(ek) értéke határozza meg.

3.    Óvadékként elfogadható biztosítékok, fedezetek
Fedezetként csak szabad státuszú (hitellel vagy más kötelezettséggel nem terhelt, per-, teher- és igénymentes), alábbi felsorolásban szereplő betét vagy értékpapír fogadható el.
Betétek:
Valamennyi, Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett forint és deviza (USD, GBP, CHF, EUR) lekötött betét (eseti, ismétlődő, folyamatos) a tőkeösszeg 100%-án.

Állampapírok:
Kincstárjegyek különböző sorozatai (lakossági kamatozó és diszkont kincstárjegy) a piaci árfolyamérték 90%-án.
Magyar Államkötvények: 
-    5 éven belül lejáró államkötvény esetében a piaci árfolyamérték 80%-án
-    5 éven túl lejáró államkötvény esetében a piaci árfolyamérték 70%-án.

Befektetési jegyek:
•    ERSTE Tőkevédett Pénzpiaci Alap HUF a nettó eszközérték 90%-án
•    ERSTE EUR Pénzpiaci Alap a nettó eszközérték 80%-án
•    ERSTE USD Pénzpiaci Alap a nettó eszközérték 80%-án
•    ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Alap a nettó eszközérték  80%-án
•    ERSTE HUF Ingatlan Alap a nettó eszközérték  80%-án
•    ERSTE EUR Ingatlan Alap a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alap a nettó eszközérték  60%-án
•    ERSTE Garantált Alap 1 a nettó eszközérték  70%-án
•    ERSTE Garantált Alap 2 a nettó eszközérték  70%-án
•    ERSTE Garantált Alap 3 a nettó eszközérték  65%-án
•    ERSTE Garantált Alap 6 a nettó eszközérték  65%-án
•    Erste Megtakarítási Alapok Alapja a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste Válogatott Alapok Alapja a nettó eszközérték  70%-án
•    Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Alap a nettó eszközérték  60%-án
•    Erste HUF TOP 10 Kötvény a nettó eszközérték  75%-án
•    Erste EUR TOP 10 Kötvény a nettó eszközérték  75%-án
•    Erste Hozamváró Kötvény a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste HUF Future Kötvény  a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste EUR Future Kötvény  a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste Telecom Kötvény a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste Garantált Kötvény 1.  a nettó eszközérték  80%-án
•    Erste Garantált Kötvény 2.  a nettó eszközérték  80%-án.

A fenti felsorolásban nem szereplő értékpapírokat Lombard hitelhez fedezetként elfogadni nem lehet!
A nyugdíj-előtakarékossági számlán (ide értve a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát, nyugdíj pénzszámlát és nyugdíj letéti számlát is) található pénzösszegeket és értékpapírokat valamint a tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt óvadékként nem áll módunkban elfogadni.
Ha a hitel és a fedezet devizaneme eltérő, akkor a fedezetet a fenti értékhez képest 20%-kal alacsonyabb értéken vesszük figyelembe. A fedezetnek a hitel összegén felül egyösszegű kamat- és tőketörlesztés választása esetén a teljes kamatra, egyéb esetben plusz 2 havi kamatra is fedezetet kell biztosítania. A zárolás időtartama minden esetben 30 nappal meghaladja a hitel végső lejáratát.

4.    A hitel futamideje
A hitel futamideje legalább egy hónap. A maximális futamidőt az ügyfél igényei és a lekötött betét és/vagy értékpapír lejárata határozza meg. A futamidőt hónapokban kell megadni.

5.    Kamat, díjak, jutalékok
Az érvényben lévő kamatok, egyszeri kezelési költség, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza.

5.1. További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő ügyfelet terhelő költségek:
Lakossági bankszámla vezetési díj, szerződésmódosítási díj, rendkívüli ügyintézési díj, rendkívüli levelezési díj, az ügyfél kérésére kiállított igazolások díja.

6.    A kölcsön törlesztése
Egyenlő részletekben (annuitással);
Kamatfizetés havonta, tőketörlesztés lejáratkor egy összegben;
A kamat és tőke megfizetése egy összegben, lejáratkor – csak éven belüli lejáratú hitel esetén választható.

7.    Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok
Érvényes személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Érvényes adóigazolvány, vagy jogosítvány, vagy TB kártya, vagy útlevél;
Kitöltött kölcsönkérelem (ERSTE-s nyomtatvány)*;
Devizafinanszírozás kockázatairól szóló nyilatkozat (EUR hitel esetén)*.
A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján találhat. (www.pszaf.hu/fogyasztoknak)
2011-04-22 09:22:04

Forint alapú szabad felhasználású hitel

(hatályos: 2011.03.07-től)

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki legalább minimálbért, vagy minimál nyugdíjat tud igazolni és megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani.

2.    A hitel összege
Minimális összege 1 millió Ft.
Maximum összege:
    Jövedelem alapú 1. és 3. kategória esetén nincs értékhatárhoz kötve, azt a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke és az Adós háztartásának fizetőképessége határozza meg. A hitel összege azonban nem lehet több, mint a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének
-    75%-a;
-    Jövedelem alapú 3. kategória esetén 100%-a;
de maximum a vételár/költségvetés 100%-a.
    Jövedelem alapú 2. kategória esetén 50 millió Ft. A hitel összege azonban nem lehet több mint a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének
-    70%-a, de maximum a vételár/költségvetés 100%-a.
    Valamennyi finanszírozási mód esetén a hitel összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok), forgalmi értékének HUF alapon 75%-át.

3.    A hitel futamideje
Minimum 1 év, maximum 25 év.
Türelmi idő kizárólag jövedelem alapú hitel esetén igényelhető (ide nem értve a magas finanszírozású hiteleket): minimum 1, maximum 3 év lehet úgy, hogy a hitel teljes futamideje nem lehet kevesebb 15 évnél.

4.    Fedezetként elfogadható ingatlanok
A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén levő per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása.
Bankunk az alábbi ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház.

2011-04-21 14:21:37

Megújult honlapunk

Weboldalunkon részletes ismertetőket olvashat a hitelekről és más témát érintő fogalmat is megismerhet.
2011-03-11 23:48:03
Kötelező biztosítás 2012 Dokumentumtár - Letölthető Nyomtatványok
Íratkozzon fel hírlevelünkre!
Tetszik az oldalunk? Akkor 2 klikket kérünk.
Az itt megjelenő tartalom a hopefor.hu tulajdonát képezi.
Hopefor.hu a hitelt érdemlő remény.

Hopefor.hu | 1193 Budapest, Üllői út 262.
Telefon:
+36-1/358-02-81 | +36-70/207-11-19 |
Hasznos oldal: Autohitel.lap.hu | Hitel.lap.hu | Lizing.lap.hu