Gépjármű finanszírozás.

Megoldjuk vállalkozása pénzügyi nehézségeit!

Nagyteherbírású gépjárművek és eszközök lízingje.

Jelenleg az arhívumot tekinti meg! Lehetséges, hogy az itt megjelenített tartalom elavult. Pontos és alapos tájékosztatás érdekében keresse fel ügyintézőnket, a "Kapcsolat" menüpont alatt található elérhetőségeken.

Biztos pont az autó finanszírozásban, a banki hitelezés eligazodásában

Nálunk nincs megoldatlan gépjármű hitel, -lízing ügylet

Autó finanszírozásCégünk 1998 -tól segít Önöknek az autó finanszírozási ügylet intézésében. Célunk a banki hitelezés bonyolult folyamatának egyszerű, átlátható bemutatása, segítségnyújtás az eligazodásban és személyre szabott gépjármű-, illetve ingatlan finanszírozási forma kiválasztásban. Alapításunk óta nagyon sok sikeres autó finanszírozási, lízing ügyletet zártunk, ezzel megalapozva sokaknak a gépjármű, - illetve ingatlan vásárlási hitel szolgáltatásunkkal az - ingatlan vásárlást. 10 évnyi tapasztalattal a hátunk mögött biztos pontnak számítunk az autó finanszírozás terén. Magyarország összes vezető bankjával kapcsolatban állunk, hogy Önök egyéni igényei, lehetőségei szerint állíthassuk össze a legkedvezőbb finanszírozási konstrukciót.

A banki hitel mindennapossá vált életünkben. Felgyorsult világunkban hitel, lízing nélkül nem tudjuk kielégíteni szükségleteinket. Lakást, autót, tartós fogyasztási cikkeket többek közt hitelre vásárolunk. A hitellízing.hu oldal és szakképzett, tapasztalt munkatársaink segítenek eligazodni a banki hitelek világában és megtalálja az optimális megoldást arra, hogy megvalósítsa vágyait kedvező törlesztő részletek segítségével!

Cégünk megalapozott hozzáértéssel, több éves tapasztalattal élen jár az autó finanszírozás, gépjármű hitelezés, -lízing területén. Emellett teljes körű intézését vállaljuk lakáshitel, lakáslízing, szabad felhasználású és vállalkozói hiteleknek is.

Forduljon hozzánk bizalommal, mi biztosan segítünk autó finanszírozásában!

Hogyan lehet megoldani, hogy a kinézett álomautó az Öné legyen?

Katt ide, bővebb információért!

2011-11-28 10:30:22

Hiteles ismertetők:

A hitel

A hitel fogalmát többféleképpen határozzák meg, amelyek közül a legáltalánosabban elfogadott: a hitelt nyújtó pénzeszközöket, árukat vagy szolgáltatásokat enged át ideiglenesen, kamatfizetés ellenében, illetve a hitelt felvevő idegen tőkét vesz igénybe meghatározott időre.

A bankhitelt többféle módon lehet csoportosítani aszerint, hogy kinek a számára, milyen célból és rendeltetéssel, mennyi időre, milyen formában vagy változatban, megtérüléssel vagy fedezet mellett kerül a hitel kihelyezésre.

^

A lízing

A lízing több szerződésből álló folyamat. A hazai gyakorlatban általában sor kerül a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogának a megszerzésére is. De a tulajdonátszállás nem ún. szükségképpeni része az ügyletnek. Az egyik lehetséges megoldás, ha a szerződés feljogosítja a használót, hogy a futamidő lejártakor egyoldalúan döntsön a tulajdon kérdésében. Lehetőség van rá, hogy a felek közötti szerződés eleve rögzítse a tulajdonváltozást.

A tulajdont a lízingbe vevő általában az ún. maradványérték megfizetése fejében szerzi meg, de mód van rá, hogy külön fizetés nélkül csupán a futamidő alatt fizetett lízingdíj fejében a tulajdonjog automatikusan átszállásra kerül. Ez a szerződés valamilyen hasznot hajtó dolog használatát biztosítja és lehetővé teszi az ezek üzemeltetése révén elérhető hasznok szedését.

Kialakulása. Az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg a XX. század második felében. Megjelenésének oka az volt, hogy a beruházások tőkeszükséglete igen gyakran meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat. A hitelezők számára biztonságos megoldást nyújtott ez a koncepció, mivel a lízingelt dolog tulajdonjogát megtarthatták és e mellett nem kellett viselniük a tulajdonost terhelő kockázatokat. A lízingelő számára nem is fontos, hogy a lízingelt dolog tulajdonjoga rá szálljon, hanem az a fontos, hogy a lízingelt dolog üzemeltetése révén profitra tegyen szert. A lízingelt vagyontárgy kitermeli a használati díját és ezen felül még a többletnyereséget is. E mellett fontos érv lehet a vállalkozók számára, a különböző országokban a lízinghez kapcsolódó adókedvezmények.

Hazai szabályok. Hazánkban az 1970-es évektől adott a jogi szabályozás a lízingügylettel kapcsolatban. Ezen szabályok ellenére ez az ügylettípus igen nehezen terjedt el, mivel az alacsonynak mondható kamatterhek mellett a lízingdíjak magasak voltak, és az új ügylettípus még ismeretlen volt. A szabályozás során végig a pénzügyi és a számviteli szempontok domináltak.

Magáról a lízingügyletről. Ez alatt a szerződések komplex rendszeré értjük. Több szerződésből épül egymásra és a folyamat négy fő részre tagolható.

 • a felek előszerződése, melyben egy meghatározott tárgy vagy jog tekintetében vállalják, hogy a későbbiekben lízingszerződést fognak kötni
 • az adásvételi szerződés megkötése, ez a szűkebb értelemben vett lízingszerződés
 • lízingtárgy használata
 • lehetőség újabb szerződések megkötésére, amelyek tulajdonjog változást eredményezhetnek

A szerződés kétoldalú jogügylet. A lízingbe adó bárki lehet, gyakran valamelyik bank vagy annak leányvállalata. Lízingbe vevőként szintén bárki szerepelhet.

Speciális lehetőség az ún. visszlízing (sale and lease back leasing) a dolog korábbi tulajdonosa a lízingbe vevő, aki eladta és most lízingeli a vagyontárgyat és ilyen módon jut szabad pénzeszközökhöz. Ilyen szerződés bármilyen ingó és ingatlan dologra is létrejöhet.

A jogviszony tartalmának megállapítására vonatkozóan a felek szabadsága nagy. A tartalmat a felek úgy határozhatják meg, hogy az számukra a leginkább megfelelő legyen. A szerződéssel a lízingbe vevő megszerzi a birtoklás és a használat jogát. Ezen kívül a hasznosítás joga a legfontosabb. A lízingbe vevő felhatalmazást kap arra, hogy elsajátítsa a gépek működtetésével elérhető nyereséget. Ezért ő használati díjat fizet. A díj a berendezés átvételétől jár, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint. A lízing az egyes szerződéstípusok közül a haszonbérlettel áll a legközelebbi rokonságban. A fontos különbség, hogy a lízingügylet elején és végén tulajdonátruházásra kerülhet sor és ez a haszonbérlethez nem kapcsolódik.

Az alábbiakban pontokban felsorolva a lízingügylet néhány jellemzőjét szeretnénk ismertetni:

 • a lízingdíj előre meghatározott időpontokban havonta, félévente esedékes.
 • ezen szerződés alapján minden költség a lízingbe vevőt terheli
 • a szerződés időtartama alatt a lízingbe adó a tulajdonos, mégsem őt terheli a kárveszélyviselés. A kárveszélyt a lízingbe vevő terheli, vagyis neki kell tulajdonosként viselkedni.
 • ha a dolog elpusztul a szerződés nem szűnik meg, hanem átalakul egyösszegű fizetési kötelezettséggé. A lízingbe vevőnek meg kell fizetnie a hátralékos díjat. Ez komoly megterhelést jelenthet a lízingbe vevőnek, ezért a lízinghez általában biztosítás is kapcsolódik. Amelyben a biztosító szolgáltatását úgy határozzák meg, hogy az legalább az egyösszegű fizetésre fedezetet nyújtson.
 • A lízingbe vevőnek nincsen felmondási joga

A lízingügylet kapcsán időrendi sorrendben az alábbi szerződések követhetik egymást:

 • előszerződés, amelyben megállapodnak a későbbi lízingszerződésről
 • adásvételi szerződés
 • lízingszerződés
 • második adásvétel, ahol a lízingbe vevő megszerzi az addig használt dolog tulajdonjogát, ez a szerződés nem kerül minden esetben megkötésre.

A szerződés általában határozott időre szól. Az esedékes díj mértékét úgy állapítják meg, hogy az összes költséget elosztják annyival, ahány hónapra szól a szerződés. A szerződést írásban kötik meg, de ez nem érvényességi kellék.

Megszűnés. A szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. Lehetséges, hogy a lízingtárgy visszakerül a tulajdonoshoz vagy újra lízingbe adható (másodkézi lízing, secondhand) Határozott idő eltelte előtt a szerződés csak igen ritkán szűnik meg, rendes felmondással nem lehet megszűntetni.

^

Hitelszerződés

A hitelszerződésben a bank meghatározott összegnek a rendelkezésre tartását, illetve ennek megfelelő hitel nyújtását vállalja. Az ügyfélnek lehetősége van a hitel igénybevételére, de arra sem részben, sem egészben nem kötelezhető. Az ügyfél jutalékot fizet a rendelkezésére tartott összeg után. A hitelt az ügyfelek igénybe vehetik egy összegben, előre meghatározott részletekben, illetve bizonyos kereten belül tetszés szerinti mértékben, rendszeresen és folyamatosan.

^

Hitelkamat

A polgári törvénykönyv rendelkezései szerint a pénztartozással összefüggő szerződésekben – ha a jogszabály kivételt nem tesz – a tartozás után kamat jár. Magánszemélyek szerződéses kapcsolataiban a kamat csak akkor jár, ha azt kikötötték. Az irányadó alapkamat mértéke – ha jogszabály kivételt nem tesz – 2000. szeptemberétől a korábbi 20%-ról 12%-ra csökkent. Ez a kamat csak azokat a szerződéseket érinti, amelyekben a felek nem határoztak meg ettől eltérő mértéket, hanem csak a mindenkori hatályos Ptk. előírásokat tartják irányadónak.

A hitelt nyújtók eltérő üzletpolitikájuk következtében eltérő magatartást tanúsítanak a hitelekhez kapcsolódó kamat- és költségszámítás tekintetében, és a piacon kívül semmi nem korlátozza törekvéseiket. A pénzpiacon az utóbbi időben nemcsak bankok nyújtanak fogyasztási hitelt, hanem egyedi engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozások is, amelyek még a gyakorlatban már megszokott kamatszinteket is általában jelentősen meghaladják.

A folyószámla vezetéshez kapcsolódó folyószámlahitel megengedett negatív számlaegyenleg esetén (a bank által nyújtott kényszerhitelnél) a kamatláb a piaci kamatszinttől elszakadva, annak háromszorosa is lehet, vagy még azt is meghaladja.

A hitelek után fizetendő összeg nagyságát

 • a hitel összege,
 • a kamatláb nagysága
 • a futamidő
 • a kamatszámítás módja
 • a bank által felszámított bankköltség és biztosítás díja határozza meg.

Mindezek együtt adják a teljes hiteldíj mutatót (THM).

Változó kamatozású hitel esetén a kamatláb mértéke a hitel folyósításakor csak az első kamatperiódusra ismert. A kamatperiódus végén a kamatláb az előre megállapított referencia-kamatláb függvényében változik. A hitel lejártáig valamennyi kamatperiódusban változhat a kamatláb.

^

A kezesség

 • egyszerű és
 • készfizető kezesség.

Az egyszerű kezesség olyan – szerződésben foglalt – kötelezettség, amely akkor válik esedékessé, ha az adós elmulasztja a törlesztés teljesítését vagy a visszafizetést. A bank tehát nem fordulhat közvetlenül a kezeshez, más szóval az egyszerű kezes jogosan élhet az ún. sortartási kifogással, elvárva, hogy a jogosult először a kötelezettől kísérelje meg követelésének a behajtását.

A készfizető kezesség esetén a hitelező – ugyancsak a szerződés alapján – közvetlenül a kezeshez is fordulhat a nem teljesített követelése kiegyenlítéséért. Ekkor a sortartási kifogással a kezes általában nem élhet, csupán a törvényben pontosan körülhatárolt esetekben.

Fontos megjegyezni : a pénzintézetek javára vállalt kezességek döntő részben készfizető kezességet jelentenek.

A kockázat megosztása érdekében mód van arra, hogy több kezes vállalja a kezességet, akár együttesen, akár egymástól függetlenül. Ilyen esetben a kezesek felelőssége lehet egyetemleges, de függhet a kezességvállalás sorrendjétől is.

Külön említést érdemel az állami kezességvállalás, amely – érvényesítése esetén – a költségvetést terheli. Az állam általában a nemzetgazdaság szempontjából fontos tevékenységek finanszírozása (pl. diákhitel), vállalatok, bankok fizetőképességének a helyreállítása érdekében vállal kezességet.

A kezes – amennyiben az adós helyett teljesített – követelheti annak teljes megtérítését a kötelezettől, beleértve a végrehajtást is.

^

BAR-lista, banki adóslista, KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése.

Hogyan lehet felkerülni az adóslistára?

Abban az esetben kerülhet fel a listára, ha a természetes személy a hitelszerződésben (Lakásvásárlási hitel, ingatlanhitel, szabad felhasználású hitel, hitelkiváltás, személyi hitel, áruvásárlási hitel, gépjárműhitel, lízing) vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.
Az adóslista működtetésében a pénzügyi intézmények széles köre vesz részt, hiszen az ő érdekük az, hogy a leendő ügyfél fizetőképességéről és fegyelméről előzetesen adatot kaphassanak. Tehát a rendszer működtetésében a kereskedelmi bankok, hitelintézetek (áru, személyi és egyéb hiteltermékek, hitelkártyák kapcsán), lízingcégek és minden pénzügyi kötelezettséget vállaló szervezet részt vesz/vehet
Természetesen az adós fizetési problémája az ügylet által érintett kezes/adóstárs listán történő nyilvántartását is jelentheti. Tehát nem csak az adós és adóstárs, de a kezes is bekerülhet a nyilvántartásba.
Fontos továbbá, hogy aki az igényelt banki terméket igénybe sem vette/vehette, viszont valótlan adatot közölt, hamis vagy hamisított okiratot használt, vagy diákhitelnél a hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezésekor tette ugyanezt, szintén felkerül a listára, amennyiben mindez okirattal bizonyítható.
Hitelkártya késedelmes törlesztése esetén és diákhitellel is fel lehet kerülni a listára. Bekerül a KHR-be az is, aki bankkártya visszaélést követ el (pl. lopott kártyát/adatokat használ).

^

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM)

A jogszabály valamennyi betéti termékre (legyen az határozott- vagy határozatlan időre lekötött betét, illetve le nem kötött betét) vonatkozóan előírja az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) számítását.
Az EBKM és a pénzintézet által meghirdetett éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak 360 napra vetítve kerülnek megállapításra (kivétel a devizák közül az GBP, melyet 365 napra), ugyanakkor egy adott év, azaz 365 nap elteltével az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg visszaszámítása magasabb kamatlábat eredményez.
Ez számokkal kifejezve annyit jelent, hogy amennyiben Ön pl. 100 Ft-ot helyez el évi 10%-os kamatláb mellett 1 éves betétbe, Ön már 360 nap múlva 10 Ft kamatot realizál.
A tényleges év, azaz 365 nap elteltével Önt 10,14 Ft összegű kamat illeti meg, vagyis magasabb összeg, mint amit az éves kamatláb alapján feltételezett. Ezt a többletet fejezi ki az éves szinten 10%-os kamatlábhoz tartozó EBKM, amely jelen esetben 10,14%.

^

Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM)

Az értékpapírok közül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azaz a kötvények, de azon belül is csak a teljes futamidőre rögzített kamatlábbal rendelkező kötvények esetében kerül sor az ún. Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM) kiszámítására.

^

2011-09-26 13:59:19

Kapcsolat

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődjön bátran az alábbi elérhetőségeink valamelyikén, munkatársaink készséggel állanak az Ön rendelkezésére! Ne feledje, nálunk nincs megoldatlan gépjármű hitel, -lízing ügylet!

E-mailben válaszolunk önnek, ha kitölti  a kérdőívünket!

Telefon

06 1 280 89 51
06 70 207 11 19
06 1 358 02 81

 

 

 

Cím

XIX ker. Budapest, Üllői út 262. (Áram utca sarkán)

Nyitva: hétköznaponként 09:00 - 17:00 óráig

Előzetes egyeztetés után, 500.000 Ft feletti érték esetén Budapest és környékén házhoz megyünk, a még kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében!


Nagyobb térképre váltás


E-mail

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásaink iránt, személyre szabott árajánlatot szeretne kapni vagy bárminemű kérdése, kérése lenne felénk, adja meg nevét, email címét és üzenetét (telefonszámmal együtt) az alábbi űrlapon, majd a MEHET gomb megnyomásával küldje el azt részünkre.

{cms_module module='FormBuilder' form='kapcsolat'}

www.hopefor.hu - Autó finanszírozásban az élen!

2012-02-11 08:44:54

Gépjárműhitelek és Ingatlanhitelek!

Tájékozodjon cégünk ajánlatairól és a hitelkonstrukciókról. Megpróbáljuk összefoglalni, mi alapján válasszon hitelt, mire kell odafigyelni, hogy ezzel is segítsünk Önnek a döntésben. Megmutatjuk az utat az elképzeléstől a finanszírozásig. Már itt a weboldalunkon tájékozódhat a fontosabb kérdésekről, ezek után csak fel kell vennie velünk a kapcsolatot és elmondani, hogy melyik hitel mellett tette le a voksát.

Válasszon szolgáltatásaink közül!:

2011-11-28 13:51:26

Gépjárműhitelek:

A hopefor.hu megválaszolja kérdéseit!

Tudta-e, hogy akár saját autójára is felvehető szabadon felhasználható hitel?

Tudta-e, hogy akár tehermentes autójára is felvehet az értékének 80%-ig szabadon felhasználható hitelt a kalkulátor segítségével? Kalkuláljon szabadon és a kapott hitelt elköltheti bármire!!

Melyek a finanszírozható típusok?

Általánosan elmondható, hogy minden „hétköznapi” típus könnyen és gyorsan megvehető hitelre, mint a kis kategóriás, alsó középkategóriás, középkategóriás személyautók, 3,5 t alatti haszongépjárművek. Ezekbe a kategóriákba nem tartozó autók is finanszíroztathatók, mint a nagy-, ill. luxuskategóriás, terepjáró, sport, vagy kabrió gépkocsik. Ezek általában egyedi elbírálás alapján vásárolhatóak meg hitelre. A kiválasztott autó nem lehet idősebb 12, illetve a finanszírozás lejártakor 15 évesnél. 3.5 t feletti tehergépkocsik, buszok, munkagépek eszközfinanszírozás keretében hitelezhetőek.

^

Ki hitelképes?

Alapesetben, kezes bevonása nélkül, minden 25. életévét betöltött, munkahellyel, érvényes jogosítvánnyal rendelkező magyar állampolgár, aki nem szerepel a banki BAR-listán, hitelképes. Amennyiben valaki ezen feltételek valamelyikével nem bír, akkor az általában megfelelő kezes bevonásával megoldható.
Az ügylet elindításához az alábbiakkal kell rendelkeznie: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, ha van, érvényes jogosítvány, adókártya, TB-kártya, 1db, 30 napnál nem régebbi, közüzemi számla az állandó bejelentett lakcímről, a hozzátartozó feladási csekkel együtt, munkahelyi adatok.

^

Hogyan tovább, ha megtaláltuk álmaink autóját?

Akár magánszemélytől, akár kereskedőtől vásárolja autóját, mi megoldjuk a hitelezést. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy vagy személyesen, vagy telefonon, vagy akár e-mail-en felveszi irodánkkal a kapcsolatot. Ekkor mi minden részletre kiterjedő felvilágosítást megadunk. A hitelbírálat 24 óra. Cégünk teljes szolgáltatást nyújt, Önnek az eredetvizsgára, a biztosításkötésre, az átírásra, illetve opcióbejegyzésre sem kell időt fecsérelnie, mi megoldjuk.

^

Melyiket a sok ajánlat közül?

Egy hitel felvételekor általában hosszútávra korlátozzuk anyagi lehetőségeinket, így nem érdektelen, hogy milyen konstrukciót választunk.
Nálunk lehetősége van több bank ajánlatának összehasonlítására, felkészült kollégáink elmagyarázzák az egyes ajánlatok közti különbségeket, személyre szabottan elemzik Önnel az Önnek legmegfelelőbb konstrukciót. Vehet fel hitelt CHF, Euro, vagy akár Ft alapon is. Az ezek közti különbségeket, és az Ön igényeit figyelembe véve Önnel együtt határozzuk meg a legoptimálisabb futamidőt, önrészt, devizanemet.

^

Szabadfelhasználású hitel a meglévő autómra?

Amennyiben Ön terheletlen, saját tulajdonú gépkocsival rendelkezik, és készpénzre van szüksége, ebben is tudunk segíteni. Az autó, az értékének akár 70%-áig is terhelhető. A felvett összeg szabadon felhasználható bármire, úgy, hogy az autó marad az Ön tulajdonában, ugyanúgy használhatja, mint korábban. Ebben az esetben csak a gépkocsi törzskönyve kerül a finanszírozóhoz a futamidő végéig, letétbe. Annak lejártakor Ön ismét szabadon rendelkezhet tulajdonával. Bővebb információkért, kérjük vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

^

2012-03-26 11:08:23

Ingatlan vásárlási hitelek

Kedvező lehetőségeket tudunk nyújtani az alábbi területeken: (Új és használt ingatlan vásárlására is felvehető hitelek)

 • lakásvásárlási hitel
 • ingatlanvásárlási hitel
 • telekvásárlási hitel
 • építési hitel
 • bővítési hitel
 • felújítási-, korszerűsítési hitel
 • tulajdonrész kivásárlási hitelből
 • osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vásárlási hitel
 • nyaraló-, üdülő vásárlási hitel
 • külterület, szántó, gyümölcsös vásárlási hitel
 • iroda, raktár, üzlethelyiség vásárlása hitelből
 • terhelt ingatlan megvásárlása hitellel
 • végrehajtás alatt álló ingatlan megvásárlása hitelből

Lakásvásárlási hitel

Lakásvásárlási hitel igényelhető használt vagy új lakás vásárlása esetén. Általában 30% önerő szükséges ingatlan vásárlásakor, de magas jövedelem esetén akár a hitelbiztosítéki érték 115%-a is felvehető, egy speciális hitelbiztosításnak köszönhetően.
Ha nem rendelkezik önerővel,akkor szükség lehet adóstárs vagy pótfedezet bevonására.
Önerőnek minősül a Lakástakarék-pénztári megtakarítás, munkáltatói kedvezményes kölcsön, önkormányzati kölcsön, önkormányzati támogatás és a szocpol.
Kivétel a megelőlegező kölcsön (amikor meghitelezi az állam a szocpol összegét), mert ez nem minősül önerőnek.
Fészekrakó hitelt igényelhetnek 35 év alatti házastársak és élettársak, ebben az esetben elég 10% önerőt igazolni. A bankok többnyire a vételár felét hitelezik meg "normál" jelzáloghitellel, az állami kezesség az e feletti hitelre szól. A garanciavállalás díja 2%.
Közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek is van lehetőségük állami garanciavállalás mellett minimális önerővel hitelfelvételre. Ebben az esetben csak Forinthitelt lehet igényelni.
Több féle adósminősítés van, a jövedelem alapú minősítésnél a jövedelmet veszik alapul, a fedezet alapúnál nem kell jövedelmet igazolni, viszont ebben az esetben az ingatlan értékéhez képest csak kisebb hitelösszeg igényelhető.


A hiteligénylés minimális feltételei:

 • minimum 18 éves életkor
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen.

^

Ingatlanvásárlási hitel

^

2011-04-05 16:37:24

Hírek

Elfogadták az árfolyamgátat: íme a feltételek

 

2012. március 19., hétfő, 19:25 • Utolsó frissítés: 2012. március 19., hétfő, 21:25
Szerző: MTI

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az árfolyamrögzítés új szabályairól szóló törvényt, amely szerint az árfolyamgátat azok igényelhetik, akik legfeljebb 20 millió forint értékben adósodtak el.

 
A kormány eredetileg azt javasolta, azok kérhessék az árfolyamrögzítést, akiknek a fedezetül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlana a kölcsön felvételekor nem ért többet 30 millió forintnál. Ezen a fideszes Rogán Antal javaslatára a múlt héten úgy változtatott a Ház, hogy ne a lakás érteke, hanem a felvételkori hitelösszeg legyen döntő.

A kabinet tavaly decemberben állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésére vonatkozó szabályok módosításáról. A képviselők - a már említett, a bankszövetség által támogatott változtatással - ezt az egyezséget emelték törvényi erőre 319 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett. Tartózkodott nyolc, a Demokratikus Koalícióhoz tartozó politikus és a szocialista Veres János.

Az ügyfelek 2012 végéig kezdeményezhetik az árfolyamgát igénybevételét a devizakölcsönt folyósító hitelintézetnél. Az árfolyamgát lehetőségét a lakóingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződéssel rendelkezők is igénybe vehetik, ha a kontraktust tavaly december 15-e előtt kötötték. Az árfolyamrögzítésre öt évig, de legfeljebb 2017 júniusáig lesz lehetőség. A törvény mindazonáltal lehetőséget biztosít arra, hogy három év elteltével az ügyfél kezdeményezze az árfolyamrögzítés megszüntetését.

A pénzintézetek svájci frank esetében 180 forintos, az euró esetén 250 forintos, a japán jen esetében pedig 2,5 forintos árfolyamot alkalmaznak az árfolyamrögzítés ideje alatt.
 

A devizakölcsön havi törlesztőrészletének árfolyamgát feletti részéből a kamatrészt elengedik, a hiteladósnak csak a tőkerészt kell megfizetnie a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szabályok szerint. Meghatározott legmagasabb árfolyamszint (svájci franknál 270 forintos, eurónál 340 forintos, japán jennél 3,3 forintos árfolyam) felett a törlesztőrészletnek a legmagasabb árfolyamot meghaladó részét az állam fizeti ki.

Az árfolyamgát igénybevételét az kezdeményezheti, akinek devizakölcsönből származó fizetési késedelme nem haladja meg a 90 napot, aki nem része fizetéskönnyítő programnak (a futamidő meghosszabbítása nem számít ilyennek), illetve az e programban való részvételét legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazásának kezdő időpontjáig megszünteti. További feltétel, hogy nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem a zálogjog által biztosított egyik követelés esetében sem, s sincs folyamatban végrehajtás a devizakölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra.

A pénzügyi intézmények a törvény alapján kötelesek mindent megtenni azért, hogy a hiánytalan kérelem átvételétől számított 60 napon belül megkössék a hitelkeret-szerződést. A már megkötött gyűjtőszámlahitel-szerződések az új szabályoknak megfelelően módosulnak, kivéve, ha a hiteladós ehhez írásban nem járul hozzá.

A törvény alapján az április 1-jei hatálybalépés után a bankok kizárólag a közszféra dolgozóinak kérelmét kötelesek befogadni, június 1-jétől a többi lakáshitelesét, szeptembertől pedig a szabad felhasználású devizakölcsönnel rendelkezők következnek. A bankok azonban e határidők előtt is befogadhatnak kérelmet. A jogszabály szerint a közszférában dolgozók a gyűjtőszámlahitelre felszámított ügyleti kamat megfizetéséhez kamattámogatást vehetnek igénybe, ennek részletes szabályait kormányrendelet fogja meghatározni.

A közszférában dolgozók emellett vissza nem térítendő támogatást kapnak, ha 2011. december 30-ig a hitelezőnél, valamint a munkáltatónál bejelentették végtörlesztési szándékukat, de azt nem tudták teljesíteni, és helyette az árfolyamrögzítést választják. A támogatás 2012. február 1-jétől a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó keretszerződés megkötéséig, de legkésőbb 2012. július 1-jéig tartó időszakra eső, a rögzített árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséggel egyezik meg. A támogatások adómentesek.

Az Országgyűlés még a múlt héten további, ugyancsak Rogán Antal által kezdeményezett módosításokat is végrehajtott az eredeti törvényjavaslaton. Ezek alapján a közszférában dolgozók egyösszegű, vissza nem térítendő támogatását a devizakölcsön-tartozás előtörlesztéseként kell elszámolni, amire a pénzintézetek nem számíthatnak fel előtörlesztési díjat.

A parlament lehetővé tette továbbá, hogy a lakáscélú devizahitelek kedvezményes végtörlesztése céljából felvett forinthitelek kiváltására is felhasználható legyen a lakás-előtakarékossági szerződés. A gazdasági bizottság fideszes elnöke ennek szükségességét azzal magyarázta, hogy a végtörlesztést igénybevevők ne veszítsenek el olyan jogosultságot, amelyek egyébként megilletnék őket a lakás-előtakarékossági szerződésük alapján.

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter zárószavazás előtti módosító javaslatának elfogadásával változik a THM-plafon szabályozása is: nem az érintett naptári félévet megelőző napon, hanem az előző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat lenne az irányadó a korlátozás alkalmazásánál. A módosítás az indoklás szerint azért szükséges, mert a jegybank kamatdöntő üléseit a hónap végén tartják, ezért előfordulhat, hogy a pénzügyi intézményeknek egy nap sem áll rendelkezésükre a jegybanki alapkamat változásából adódó törvényi kötelezettségek végrehajtására.

Szintén egy zárószavazás előtti módosító indítvány jóváhagyásával kiegészült a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény is, így a fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmeket a Magyar Államkincstár bírálja el. Az adózás rendjéről szóló törvény 2012. január 1-jétől hatályos pontjai alapján a köztartozás jogosultja az adós erre vonatkozó kérelme esetén fizetési könnyítésről, mérséklésről dönthet.

 

7% maradt az alapkamat

 
Index
2012. március 27., kedd 14:02 | 
 
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta jegybanki kamatkondíciókat – közölte a Magyar Nemzeti Bank. A döntés megfelelt az általános piaci várakozásoknak, a felzárkózó piaci elemzők egyöntetűen a 7 százalékos alapkamat tartását várták.

CHF/HUF
241.76
-0.19 %EUR/HUF
291.47
-0.17 %BUX
19046.81
-0.28 %OTP
3911 Ft
0.54 %MOL
19100 Ft
-1.06 %15 perccel késleltetett adatok. Forrás: portfoliofinancial.hu
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa március 27-i ülésén változatlanul hagyta jegybanki kamatkondíciókat – közölte a Magyar Nemzeti Bank. A döntés megfelelt az általános piaci várakozásoknak, a felzárkózó piaci elemzők egyöntetűen a 7 százalékos alapkamat változatlanul hagyását várták.

Az MNB-alapkamat 2011. január-november között 6 százalék volt, majd novemberben és decemberben, két 0,5 százalékpontos lépéssel, 7 százalékra emelte az alapkamatot monetáris tanács.

Februárban a testület 6 tagja szavazott a 7 százalékos  kamatszint tartására, egy tag 25 bázispontos kamatcsökkentésre (a februári tárgyalás rövidített jegyzőkönyve itt olvasható [1]). A Reuters által napokban készített felmérés szerint az elemzők szinte kivétel nélkül az alapkamat 7,00 százalékos szinten tartását várták a keddi döntéstől. A megkérdezettek egybehangzó véleménye szerint az MNB 6,5 százalékra csökkenti az alapkamatot az év végéig és 6 százalékra 2013 végére.

Hasonló véleményen voltak a londoni elemzők, akik egyöntetűen a 7,00 százalékos alapkamat tartását prognosztizálják az ülés előtt, a további MNB-kamatpályát pedig előrejelzéseik szerint az IMF/EU-megállapodás kilátásai határozzák meg.

Alapkamat
5,25 %A jegybanki alapkamat mértéke2009-2012, forrás: MNBAlapkamat2009. 0102030405060708091011122010. 0102030405060708091011122011. 0102030405060708091011122012. 01025678910Nagyobb méret

Tiltás a Volksbanknak a végtörlesztési űrlap alkalmazására

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Kommunikációs főosztály
2011. október 03. Budapest


A PSZÁF vizsgálatának lefolytatásáig megtiltotta a Magyarországi Volksbank Zrt.-nek a hitelintézet által alkalmazott rögzített árfolyamú végtörlesztési kérelmi nyilatkozat használatát. Az űrlap ugyanis felvetheti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény megsértését.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma publikált végzésében megtiltotta a Magyarországi Volksbank Zrt. számára a „Végtörlesztési kérelem (rögzített árfolyamon)” című nyilatkozat fogyasztókkal szembeni alkalmazását, az ügy kapcsán elrendelt vizsgálatának lezárásáig.

A PSZÁF 2011. szeptember 30-án próbavásárlást hajtott végre a Volksbank Zrt. egyik budapesti fiókjában. Az ellenőrzés célja annak felmérése volt, hogy a bank a hitelintézeti törvényben (Hpt.) elrendelt fix árfolyamú végtörlesztési lehetőség kapcsán betartja-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt. A próbavásárlás során a PSZÁF megállapította, hogy a Volksbank Zrt.-nél 2011. szeptember 28.-tól alkalmazott fix árfolyamú végtörlesztési kérelmi űrlap a következő szövegrészt tartalmazza:

„Kijelentem, hogy tudomással bírok a Hpt. fenti szakaszának alkotmányossági szempontból kifogásolható voltáról és vállalom, hogy a jogszabályhely alkotmányellenességének megállapítása esetén, mely annak alkalmazhatóságát visszamenőleges hatállyal kizárja, a tartozás fenti devizanemben fennálló összegének, a végtörlesztés napján a bank által a fenti devizára vonatkozóan jegyzett eladási – lakáscélú hitel esetén közép – árfolyam, és a Hpt. alapján kötelezően alkalmazott árfolyam különbségével megszorzott összegét forint devizanemben a Banknak haladéktalanul megfizetem. Jelen előtörlesztési kérelmem e különbözet megfizetésére is kiterjed. E tartozásomat kifejezetten elismerem azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy Alkotmánybíróság fentieknek megfelelően döntést hoz. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a fentiek nem érintik a Bankoknak azt a jogát, hogy a jogalkotással okozott kárként jelentkező fenti különbözet megtérítését a Bank a Magyar Állammal szemben közvetlenül érvényesítse, továbbá kötelezettséget vállalok, hogy egy ilyen esetleges eljárásban a Bankkal teljes körűen együttműködök, a kártérítés érvényesítése céljából.”

Mindezek miatt a PSZÁF még a próbavásárlás napján, 2011. szeptember 30-án fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított a Magyarországi Volksbank Zrt.-nél. A pénzügyi szervezet által alkalmazott nyilatkozatminta ugyanis befolyásolhatja a fogyasztók ügyleti döntését, alkalmazásával fennáll a veszélye annak, hogy a fogyasztókat eltérítheti a hitelintézeti törvényben foglalt, a fogyasztókat védő, a fix árfolyamú végtörlesztésre lehetőséget adó joguk gyakorlásától. A fogyasztók jogosultságát hátrányosan befolyásoló tájékoztatások, kereskedelmi gyakorlatok pedig veszélyeztethetik az érintettek jogi és gazdasági érdekeit.

(Forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/sajtokozlemenyek/pszaf20111003.html)

^

Csütörtöktől igényelhető a végtörlesztés

(2011. szeptember 27.)

Csütörtöktől igényelhető az egyösszegű végtörlesztés rögzített árfolyamon - a devizahitelesek svájci franknál 180 forintos, az eurónál 250 forintos, a japán jennél pedig 2 forintos árfolyamon igényelhetik a végtörlesztést december 30-ig.

Azok élhetnek a végtörlesztéssel, akiknek a devizahitelük fedezetéül ingatlanalapú jelzálog szolgál. Ezeknek a hiteleknek több mint 80 százaléka 10 millió forint alatti, a maradék 20 százalék pedig a 10 és 30 millió forint közötti, 30 millió forint feletti devizaalapú jelzálogkölcsöne mindössze 38-40 ezer családnak van. A devizahiteleseknek a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli kérelmüket december 30-ig kell bejelenteniük a bankjuknak, és az igénybejelentéstől számított 60 napon belül kell teljesíteniük.  

A törvényben rögzített árfolyamokat a pénzintézeteknek kötelező alkalmazniuk, ha az árfolyam a kölcsön folyósításakor nem volt magasabb a törvényben rögzítettnél, és a hitelfolyósító június 30-ig nem mondta fel a kölcsönszerződést. Emellett a devizahiteleseknek vállalniuk kell az áthidaló- vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás végtörlesztését is, amennyiben devizakölcsönükhöz kapcsolódik ilyen. Ha az adós teljesíti ezeket a feltételeket, a pénzintézet nem utasíthatja el a végtörlesztési igényt, és 60 napon belül elő kell készítenie a szerződés lezárását.

Az ingatlanfedezetű devizahitel és a gyűjtőszámlahitel végtörlesztéséért nem számítható fel költségtérítés és egyéb díj vagy jutalék. A devizahitellel rendelkezők megsegítésére kidolgozott lehetőségekkel élőket a jogszabály mentesíti a személyi jövedelemadó, az ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alól a pénzintézetek által elengedett követelés, az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem, a kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel, illetve az ingatlan kedvezménnyel történő visszavásárlása után.

Díjmentessé válik az állam lakásvásárlásával, valamint a devizában felvett lakáshitelből származó követelés rögzített árfolyamon történő végtörlesztésével összefüggésben kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, akárcsak a vételi jog bejegyzésére irányuló eljárás és a Nemzeti Eszközkezelő javára történő vagyonkezelői jog bejegyzése.

Az új törvény korlátozza a devizaalapú hitel- és kölcsönszerződéseknél devizában felszámítható költségeket, díjakat is. Kizárólag azokat a költségeket és díjakat lehet felszámítani devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a devizaforrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ideértve a kamatjellegű kezelési költséget. Azonban nem számolható fel devizában például a szerződéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, a felmondással és a szerződésmódosítással, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség.

(Forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/vegtorlesztes20110927.html)

^

Megszavazták a rögzített árfolyamú végtörlesztést

(2011. szeptember 19.)

A képviselők hétfőn elfogadták a rögzített árfolyamú végtörlesztésről szóló törvényjavaslatot, megszavazták a pozitív adóslistáról szóló előterjesztést és döntöttek arról is, hogy a cégek október 20-ig kérelemben, vagy bevallásban igényelhetik vissza azt a 255 milliárd forintnyi áfát, amelyet az Európai Bíróság döntése értelmében az államnak vissza kell utalnia a vállalkozásoknak.

Állami kézbe és fennhatóság alá kerülnek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok a katasztrófavédelemhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló parlamenti előterjesztés hétfői elfogadásával. A 281 igen, 54 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott javaslat értelmében létrejön egy iparbiztonsági hatóság, illetve bevezetik a katasztrófavédelmi bírságot is. A törvény szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyébe egy egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lép. A jogszabály indoklása szerint a módosításokkal egy helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer jön létre, amely hatékonyabb tűzvédelmet eredményezhet a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, illetve az erő- és eszközállomány optimális tervezésével.

Összevonták az általános és részletes vitát

A rögzített árfolyamú végtörlesztésről szóló javaslat összevont általános és részletes vitájában Rogán Antal (Fidesz), a törvényjavaslat beterjesztője azt mondta, hogy a legpesszimistább előrejelzések szerint is legalább 150 ezer család él majd ezzel a lehetőséggel, de számuk ennek a két-háromszorosa is lehet majd. Nem élhetnek a végtörlesztés lehetőségével azok, akik a rögzített feletti árfolyamon vettek fel devizahitelt, mert egyrészt nyernének rajta, másrészt a hitelfelvétel idején már tisztában voltak a lehetséges kockázatokkal – mondta Rogán Antal. A képviselő szerint a parlament később alkothat olyan jogszabályt, amelyek alapján a pozitív listán szereplő adósok esetleg  kedvezményeket kaphatnak saját hitelükből.

Minden eladósodott háztartáson nem tudnak segíteni, de minden javaslatot támogatni kell, amely akár egy családon is segít – mondta a vitában Szatmáry Kristóf. A belgazdasági államtitkár megerősítette: a kormány támogatja a végtörlesztésről szóló javaslatot, mert ennek alapján a felelősség megoszlik a problémát előidézők között. Koszorús László (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz-kormány az elmúlt egy évben elindult azon az úton, amelyen már évekkel ezelőtt el kellett volna: betiltották az egyoldalú szerződésmódosítást, meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot és bevezettéék a kamatemelési tilalmat. Vejkey Imre (KDNP) felszólalásában azt mondta, pártja támogatja Rogán Antal előterjesztését, mert a javaslat támogatja a családokat, és lehetővé teszi a végtörlesztést, és bizonyos körben adó- és illetékmentességet biztosít.

Ellenzéki reakciók: MSZP, Jobbik, LMP

Tóbiás József (MSZP) szerint szépen hangzik a pozitív és negítv adóslista, de ha a lista önkéntes, akkor a rendszer diszkriminatív. A képviselő azt mondta érdemes lenne ösztönzőket beépíteni be a rendszerbe annak érdekében, hogy aki jól teljesít, az hamarabb lekerülhessen a listáról. Simon Gábor (MSZP) felszólította a kormányt, hogy tegyen olyan előterjesztéseket is, amelyek a felső-középosztály mellett a szegényebb rétegeknek is segítenek. Józsa István (MSZP) felszólalásában a még mindig nem üzemelő Nemzeti Eszközkezelő működésére fordított összeget kevesellte, holott szerinte ez lehetne az a mód, amely a legtöbb devizahitelesen tudna segíteni, a végtörlesztéssel ezzel szemben csekély számú ember fog élni.

Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője szerint a kialakult helyzetért egyaránt felelősek a hitelesek, a kereskedelmi bankok, a kormány, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is. A radikális ellenzéki párt úgy becsüli, hogy a kormánypártok által emlegetett több százezer hitelessel szemben legfeljebb 100 ezren élhetnek majd a végtörlesztés lehetőségével.

A Lehet Más a Politika (LMP) képviselője azt firtatta, hogy míg a sajtóhírek szerint 2-300 ezer ember választhatja a végtörlesztést, addig a kormány Ausztriába küldött adatai 100 ezer emberről szóltak. Vágó Gábor képviselő szerint a szűk időkeret miatt sem lesznek képesek tömegek élni a lehetőséggel. Az LMP a hitelkamatok futamidőn belüli megváltoztatásához kapcsolódóan, valamint egy ingatlanalap létrehozásával kapcsolatban is javaslatot terjeszt a Ház elé. Utóbbi hosszú távon oldaná meg a bérlakásépítés problémáját.

A független Pősze Lajos nemzetközi példákat hozott hasonló szabályozás bevezetésére, számításai szerint több százezer ember számára lehet kedvező az intézkedés, amely szerinte óriási lépés lehet a devizahitelesek problémáinak orvoslására, az ország devizakitettségének csökkentésére.
Rogán Antal, a törvényjavaslat előterjesztője az ellenzéki bírálatokraadott reagálásában azt mondta, az LMP-s és Jobbikos képviselők egyetlen módosító javaslatot sem nyújtottak be, a szocialisták által beterjesztett módosítót (amely az országgyűlési képviselőket kizárta volna a végtörlesztés lehetőségéből) pedig képmutatónak tartja, ezért azt nem fogják támogatni.

Jóváhagyta a Ház a rögzített árfolyamú végtörlesztést

Az Országgyűlés a vita után úgy döntött, egyes esetekben lehetővé teszi a devizahitelek egyösszegű, rögzített árfolyamon történő végtörlesztését. Rogán Antal javaslatát 277 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 30 tartózkodással fogadta el a parlament. Igennel voksoltak a kormánypárti és a jobbikos képviselők, nemmel a szocialisták, az LMP tartózkodott.

A végtörlesztést svájci frank esetében 180 forintos, euró esetében 250 forintos, japán jen esetében 2 forintos árfolyamon teljesíthetik az adósok. Ezen árfolyamok alkalmazása akkor kötelező a pénzintézeteknek, ha a kölcsön folyósításakor az árfolyam nem volt magasabb, valamint a hitelfolyósító június 30-ig nem mondta fel a kölcsönszerződést. A devizahiteleseknek a végtörlesztésre vonatkozó igényüket december 30-ig kell bejelenteniük a banknak.

Létrejön a pozitív lakossági adóslista

A képviselők hétfő este arról is szavaztak, hogy a jövőben nemcsak a nem teljesítő adósokat regisztrálja majd a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), hanem az időben törlesztő lakossági hiteleseket is, azaz létrejön a pozitív adóslista. Az Országgyűlés a fideszes Rogán Antal erre vonatkozó javaslatát 286 igen szavazattal, 29 nem ellenében fogadta el. A jogszabály megőrzi az eddig hatályos szabályozásból a vállalkozások esetében a teljes körű nyilvántartásra, a magánszemélyek esetében pedig a negatív adóslistára vonatkozó rendelkezéseket, ugyanakkor a lakosság esetében is megteremti a teljes körű lakossági hitelnyilvántartást (tlh), így a Központi Hitelinformációs Rendszer az összes lakossági hitelszerződés pozitív adatait is tartalmazza majd.

Egyhangúlag megszavazták az áfa-visszatérítésről szóló javaslatot

A képviselők egyhangúlag szavazták meg az áfa-visszatérítésről szóló törvényjavaslatot; az előterjesztés előzménye, hogy az Európai Bíróság döntése nyomán az államnak vissza kell fizetnie 255 milliárd forintnyi áfát a cégeknek. A bíróság megállapította: a magyar áfa-szabályozás nem minden pontja harmonizál az EU-irányelvekkel, a kormány tudomásul vette a bíróság döntését, ezzel a javaslattal pedig harmonizálják az EU-szabályokkal a magyar áfa-szabályozást - mondta az előterjesztés expozéjában Szatmáry Kristóf belgazdasági államtitkár.

A cégek október 20-ig kérelemben, vagy bevallásban kérhetik az áfa-visszatérítést, 1 millió forintos összeg alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) 1 hónapja, e fölött 45 napja van az elbírálásra. Az adóhivatal azonban élhet a visszatartó jogával, ha a cégnek köztartozása van.

A pártok támogatásukról biztosították az előterjesztőt. Göndör István (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a NAV-nak jobban kell ellenőriznie az adóbeszedést, Vágó Gábor (LMP) szerint a Fidesz a végtörlesztéssel ugyanezt a hibát követi el, tudni lehet, hogy az EU megsemmisítheti a szabályozást. Volner János (Jobbik) szerint pártja a most benyújtott javaslattal megegyezőt adott be tavaly, de akkor nem foglalkoztak vele.

A képviselők hétfőn este lefolytatták az államháztásról szóló törvényhez benyújtott módosító indítvány általános vitáját is. Az indítvány a gyorsan változó gazdasági körülmények miatt lehetővé tenné, hogy a kormány a jelenlegi 40, illetve 45 nap helyett mindössze 30 nappal a hatályba lépés előtt hirdessen ki olyan jogszabálymódosításokat, amelyek alapján az adózóknak fizetési kötelezettsége keletkezik. Szatmáry Kristóf szerint a csökkentett határidő megfelelő időt biztosít a jogszabályok megismeréséhez. A hatálybalépés legkorábbi időpontja 30 nap, így ha ez nem elég, vagy problémát okoz a módosítás hónap közepére eső életbelépése, akkor ettől felfelé eltérhetnek.

(Forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/ogy20110919.html)

^

2012-03-27 14:24:12

Cégünk bemutatkozik

Cégünk 1998-tól segít Önöknek a hitelek intézésében. Célunk a hitelezés bonyolult folyamatának egyszerű, átlátható bemutatása, segítségnyújtás az eligazodásban és a választásban. Alapításunk óta több sikeres hitelügyintézést zártunk ezzel megalapozva sokaknak a gépjármű és ingatlan vásárlást. 10 évnyi tapasztalattal a hátunk mögött biztos pontnak számítunk a finanszírozás terén. Magyarország számos vezető bankjával állunk kapcsolatban, hogy Önök egyéni igényeik szerint válogathassanak.

Nálunk nincs megoldatlan ügy!

 • Cégünk megalapozott hozzáértéssel, több éves tapasztalattal élen jár az autóhitelezés,-autólízing terén.
 • Emellett teljeskörű intézését vállaljuk lakáshitel, lakáslízing, szabadfelhasználású és vállalkozói hiteleknek is.
 • Továbbá Eszköz finanszírozásait (munkagépek, haszonjárművek, gépek berendezések) is teljeskörűen intézzük.
2011-09-05 12:10:23

Letölthető Nyomtatványok

Itt találja azokat a formanyomtatványokat, amelyek az irodánkban való ügyintézéshez szükségesek. Minden esetben jelezzük, hogy az adott ügylettípushoz mely nyomtatványokat kell kitöltenie. Az oldalról előzetesen letöltött nyomtatványokkal időt sporolhat az ügyintézés során.

Gépjármű ügyintézés

Ingatlan ügyintézés

 

Hitelügyintézés menete

Amennyiben Ön akár eladni, akár vásárolni szeretne gépkocsit hitelre, cégünk megoldja az ezzel járó, elsőre talán bonyolultnak tűnő procedúrát.
Az első, és legfontosabb lépés, hogy felveszi velünk a kapcsolatot, ami történhet személyesen, telefonon, vagy akár e-mail-en is. Ekkor felkészült kollégáink egyikével átbeszélik a részleteket, sőt tőlünk már ebben a fázisban is kész ajánlatot kaphat.


Cégünk vállalja az összehasonlítást, hiszen az ezen a téren birtokunkba jutott tapasztalatok, és nem utolsó sorban elégedett ügyfelek ezreinek véleménye alapján, bizonyosak vagyunk, hogy ajánlataink versenyképesek, sőt az esetek döntő többségében az Ön szempontjából a legkedvezőbbek.

A hitelbírálat az alábbiak szerint történik

Kollégánkkal egy hitelkérelmi adatlapot kell kitölteni. Ez 15 percet vesz igénybe. A személyes papírok (személyi igazolvány, lakcímkártya, ha van, jogosítvány, adókártya, TB kártya, 30 napnál nem régebbi, az állandó lakcímre szóló közüzemi számlalevél és a hozzátartozó csekk) lemásolását követően a komplett anyag a finanszírozó bírálati osztályára kerül.


A vásárolandó gépkocsit, illetve annak összes azonosító dokumentumát (magyar rendszámos autó esetén: forgalmi engedély és törzskönyv, külföldről behozott, még forgalomba nem helyezett autó esetén: külföldi forgalmi, külföldi számla, származásellenőrzési határozat, KF határozat, vizsgalap, regisztrációs adó befizetési bizonylat) kollégánk megtekinti, illetve másolatot készít róla.
Ilyenkor szükséges, hogy a jelenlegi tulajdonos is jelen legyen, hiszen még ő rendelkezik a gépkocsi felett, így az okmányokat is csak az ő engedélyével tekinthetjük meg. Ekkor az eladó egy megbízást is ad cégünk felé, hogy a tulajdonát, érintő hitelügyletet lebonyolíthassuk. Ez szintén kb. 15 percet vesz igénybe.
Természetesen a vevő és az eladó érkezhet együtt is, vagy külön-külön is.
Maga a hitelbírálat innentől számított néhány óra. Eközben elkészül az autó eredetvizsgája is. Az elfogadott hitelszerződést ugyancsak irodánkban írhatja alá, amit az autó átírása követ. Cégünk munkatársai ezt a terhet is leveszik az Ön válláról, sőt a biztosításokat is (kötelező felelősségbiztosítás, igény esetén akár casco is) megkötheti egy helyen és időben, úgy, hogy kollégáink segítségével a legjobb ajánlatot választhatja ki.


Ezzel a rövid ismertetővel talán sikerült meggyőznünk Önt arról, hogy cégünk csak akkor lehet elégedett, ha Ön a legjobban járt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek a lehető legkevesebbszer kell hozzánk ellátogatnia, illetve ilyenkor az autóvásárlással kapcsolatos összes feladatot gyorsan és profi módon oldjuk meg.
Keressen fel minket, és győződjön meg az olvasottakról, legyen Ön is elégedett ügyfeleink egyike!

^
2011-11-28 13:35:44

Kösssön Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítást (KGFB) online

Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás (KGFB)

A KGFB olyan biztosítási forma, amely kötelező mindenkinek, akinek gépjárműve (személy-vagy teherautó, motorkerékpár, vagy rendszám nélküli robogó) van. Kormányrendeletben szabályozzák, a közúti forgalomban nem vehetünk részt ezen járművekkel KGFB biztosítás nélkül. A kötelező biztosítás célja, hogy az általunk másoknak okozott károkat, helyettünk megtérítse. A KGFB biztosítást a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója kötheti meg, mely az esetek többségében ugyanazt a személyt (vagy céget) jelenti. Lízingelt autóknál, vagy amikor az autó használati jogát nem adásvétellel adják át, előfordulhat, hogy ez a személy (vagy cég) nem egyezik meg.

Jó, ha tisztában vannak vele, hogy a kötelező biztosítás egyaránt kötelezi a biztosítókat is. Tehát, ha kiválasztjuk, hogy melyik biztosítóval kívánjuk megkötni és ajánlatot teszünk, akkor az adott biztosító köteles befogadni, nem utasíthatja vissza ajánlatunkat.

Kiszámolta már 2012-es kötelező díját?

Kalkulátorunk segítségével néhány perc alatt megtudhatja, érdemes-e váltania. Kössön kötelező biztosítást online, otthonról, kényelmesen.

Miért ne spórolna kötelező biztosítása díján, ha megteheti?

Számoljon online kalkulátorunkkal most! Katt ide!

2011-11-28 13:25:43
Kötelező biztosítás 2012 Dokumentumtár - Letölthető Nyomtatványok
Íratkozzon fel hírlevelünkre!
Tetszik az oldalunk? Akkor 2 klikket kérünk.
Az itt megjelenő tartalom a hopefor.hu tulajdonát képezi.
Hopefor.hu a hitelt érdemlő remény.

Hopefor.hu | 1193 Budapest, Üllői út 262.
Telefon:
+36-1/358-02-81 | +36-70/207-11-19 |
Hasznos oldal: Autohitel.lap.hu | Hitel.lap.hu | Lizing.lap.hu